head

Zgłoś pracę

Komitet naukowy nie może zagwarantować autorom prac nadesłanych po 15 września 2017 roku udziału w prezentacji w ramach programu konferencji.

Autorzy, których streszczenia zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszą prezentację swojej pracy podczas zjazdu, będą mogli uczestniczyć w nim bezpłatnie.

INFORMACJE OGÓLNE
Streszczenia prac oryginalnych i opisów przypadków mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie internetowej: www.forummlodychptd.viamedica.pl.

Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (strona www zjazdu, zakładka REJESTRACJA).

 • Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest nadesłanie streszczenia w języku angielskim).
 • Zgłaszane streszczenie oraz praca naukowa nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (szczegółowe wytyczne opisano w punkcie Układ streszczenia).
 • Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione.
 • Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia będą przyjmowane od 19 czerwca 2017 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 15 września 2017 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie poddane ocenie anonimowo przez niezależnych recenzentów.
 • Termin otrzymania oceny recenzentów: do 22 września 2017 roku.
 • Termin powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: do 29 września 2017 roku.
 • Streszczenia prac ukażą się w czasopiśmie „Forum Dermatologicum”.  

 

UKŁAD STRESZCZENIA
Streszczenie musi zawierać:

 • Tytuł (bez skrótów),
 • Imiona i nazwiska wszystkich autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę, afiliację każdego z autorów (nazwa instytucji oraz miejscowość),
 • Treść streszczenia, która powinna obejmować: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe (w przypadku zgłoszenia opisu przypadku streszczenie powinno obejmować wstęp, cel opisu, opis przypadku oraz wnioski).  

   

Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2000 znaków ze spacjami (czcionka 10, pojedynczy odstęp).

Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie ani piśmiennictwa.

 

Zgłoś pracę

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2016 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica